ביטוח עסק

כל בית עסק חשוף לסיכונים שונים במהלך פעילותו העסקית.
הסיכונים מתחלקים לכמה קטגוריות:
סיכונים לרכוש – המבנה ותכולת העסק עלולים להינזק מאש, פריצה, נזקי טבע, רעידת אדמה ועוד.
סיכונים לסביבה הקרובה – עובד עלול להפגע במהלך עבודתו, אורח שמגיע לבקר בעסק עלול להיפגע אף הוא.

קיימים סיכונים נוספים שאינם ישירים.
כאשר הרכוש ניזוק משריפה לדוגמה, הרי שבזמן שלוקח לשקם את הנזקים, העסק סובל מהפרעה לפעילותו והכנסותיו מצטמצמות.

אנו מתמחים מזה שנים בתפירת פתרונות ביטוחיים לסיכונים להם חשוף כל עסק מכל סוג ומתאימים לכל עסק את הפתרון ההולם לצרכיו.

פוליסת בית העסק הינה פוליסה מודולרית שניתן לבנות אותה ולהרחיבה בהתאם לצורך.

בנוסף, קיימות פוליסות עסקhות נוספות לכיסוי מגוון מצבים, כגון ביטוח אחריות מקצועית, חבות המוצר, עבודות קבלניות ועוד.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו להתאמת הפתרון המקצועי ביותר עבורכם.