לקבלת הצעת מחיר
הקליקו כאן
דניאל עדה סוכן ביטוח
   דף הבית | תחומי התמחות | מבצעים | טיפים | קטעי עיתונות | טפסים | אתרים שימושיים | יצירת קשר


ביטוח עסק

ביטוח עסק נועד לכסות את בית העסק בפני מגוון סיכונים בפניהם הוא חשוף
במהלך פעילותו היום יומית.

הסיכונים המבוטחים מתחלקים לכמה קבוצות:

ביטוחי רכוש
קבוצת כיסויים זאת נועדה לכסות את רכושו של בית העסק, דהיינו
התכולה והמבנה.

ביטוח תכולה - התכולה מבוטחת כנגד סיכונים תאונתיים ובלתי צפויים,
כגון אש, פריצה, נזקי טבע ורעידת אדמה.
הכיסוי כנגד סיכוני אש הינו כיסוי החובה הבסיסי, כאשר כיסויי פריצה,
נזקי טבע ורעידת אדמה אופציונאליים.

ביטוח מבנה - המבנה מבוטח בעיקר כנגד נזקי אש, רעידת אדמה ונזקי טבע.
כמו בביטוח תכולה, אם המבנה מבוטח, הרי שהכיסוי כנגד נזקי אש הינו
כיסוי חובה.

ביטוחי חבויות
במהלך פעילותו, עלול העסק לגרום לנזקי גוף ורכוש לצד ג' ולעובדיו.

לשם כך נועדו הכיסויים הבאים:

ביטוח חבות מעבידים - לכיסוי אחריות המבוטח במקרה של נזק גוף
לעובד הנפגע תוך כדי ועקב עבודתו.

ביטוח צד שלישי - לכיסוי אחריות המבוטח בגין נזקי גוף ורכוש למבקרים,
לקוחות וכל צד ג' המגיע לעסק. תמורת פרמיה נוספת ניתן להרחיב את
אחריות המבוטח בגין נזקים כנ"ל המתרחשים גם מחוץ לבית העסק.

ביטוח אבדן רווחים
ביטוח הרכוש שנסקר למעלה מכסה נזק ישיר לרכושו של המבוטח.
אולם, במקרה של נזק לרכוש עלולים להיגרם לבית העסק נזקים
תוצאתיים עקב הפרעה לפעילותו בעקבות הנזק לרכוש, הפרעה
הגורמת להפסד.
ביטוח אבדן רווחים נועד לכסות את המבוטח כנגד הפסד זה
למשך תקופה מקסימלית שנקבעה מראש, במהלכה ישקם המבוטח
את בית העסק ויחזירו לפעילות סדירה ומלאה.

.